Madde 1. Taraflar
1.1.            Satıcı
Ticari Unvan            : Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi
Adres                       : Topkapı Mahallesi Dullar Çıkmazı Sok. Doğan İş Merkezi Apt. No: 2/1 Fatih / İstanbul
E-posta adresi          : [email protected]
MERSİS No             : 0781084485500001
1.2.            Alıcı
Ad Soyad                 :
TC Kimlik No          : __________________________________
Adres                       :  __________________________________
Telefon                     :  __________________________________
E-posta adresi          :  __________________________________
Satıcı ve Alıcı tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
Madde 2. Konu
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Satıcı’nın aracı hizmet sağlayıcıya ait https://stagedoctorsmed.com alan adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden, işbu Sözleşme madde 3’te özellikleri ve bedeli belirtilen online eğitim hizmetinin (“Hizmet”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcı’nın, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.
Madde 3. Hizmetin Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri:
3.1.               Elektronik oramda satışı yapılan Hizmet’in özellikleri, bedeli ve diğer bilgiler şu şekildedir: 
Dijital Eğitim Video Paketi (Hizmet) :  
Paket Adedi :  
Birim Paket Satış Bedeli :  
KDV Dahil Toplam Bedel :  
Ödeme Şekli :  
3.2.               Hizmet’e ait detaylarını incelemeniz akabinde “Satın Al/Ödeme” butonuna bastığınızda Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle videoların yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınıza yönelik olduğunu, bunların hiçbir suretle kopyasını almayacağınızı, bunları yeniden dağıtmayacağınızı, yayımlamayacağınızı, halka açık olarak göstermeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı kabul eder, bu yükümlülüğe aykırılık halinde Satıcı’nın tek taraflı olarak dijital eğitim videolarına erişim hakkınızı hiçbir uyarı yapılmaksızın iptal etme hakkı olduğunu bildiğinizi beyan etmiş olursunuz. 
3.3.               Sözleşme’ye konu Hizmet’e ait fatura ve Mesafeli Satış Sözleşmesi tarafınıza e-posta olarak iletilecektir. 
3.4.               İşbu maddede belirtilen fiyatlar Satıcı tarafından güncelleme yapılana kadar geçerli olup Sözleşme usulünce yürürlüğe girdiği takdirde fiyat değişimlerinden etkilenmeyeceksiniz. 
3.5.               Dijital eğitim videolarına sık kullanılan tarayıcılar aracılığıyla yalnızca Satıcı’nın Web Sitesi üzerinden erişebilecektsiniz. 
Madde 4. Cayma Hakkı
İşbu Sözleşme kapsamında dijital eğitim videolarına erişim sunulması, Yönetmelik madde 15/1(ğ) uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirildiğinden işbu Sözleşme’den cayma hakkınız bulunmamaktadır.
Madde 5. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’den doğan ihtilaflarda, şikayet ve itirazlarınız bakımından Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde yerleşim yerinizin bulunduğu veya online eğitim hizmetini satın aldığınız yerdeki il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabileceksiniz. 
Madde 6. Genel Hükümler
Dijital eğitim video paketini satın almadan önce Satıcı’nın adı, unvanı, MERSİS numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerini; Web Sitesi’nde satışı yapılan dijital eğitim video paketine ait madde 3’te belirtilen temel özellikleri; dijital eğitim video paketinin tüm vergiler dâhil toplam bedelini; ödeme şekline, ifaya ve teslime ilişkin bilgileri ve Satıcı’nın bunlara yönelik taahhütlerini; dijital eğitim içeriğinin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi ile dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemlerine ilişkin hükümleri; olası uyuşmazlık durumuna ilişkin çözüm yollarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi; ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) bendi uyarınca cayma hakkınızın bulunmadığına dair ön bilgilendirmeye vakıf olduğunuzu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümleri ve eklerini incelediğinizi ve bildiğinizi, işbu onay kutusunu işaretlemek suretiyle yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Madde 7. Yürürlük
Sözleşme tarafınızca elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup seçilen dijital eğitim video paketinin Web Sitesi üzerinden erişiminize açıldığı gün ifa edilmiş olur. Ancak ödemeyi Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte yapacaksınız. Aksi takdirde işbu Sözleşme geçersiz sayılacak, söz konusu Hizmet’in satışı gerçekleşmeyecektir.